มีปัญหา ผมมัน คัน และร่วง

ใช้ซักพักเริ่มเห็นไรผมขึ้นแล้ว

ผมเสียเนื่องจากทำสีผมบ่อย

ศรีษะมีรังแค และร่วงหนักมาก

หลังตื่นนอนผมร่วงเยอะมาก

ผมหยักโศก ยืดบ่อย ผมเสีย

ปัญหาผมหงอกไว แห้งกรอบ

ผมร่วงติดหวี ร่วงเต็มห้องน้ำ

มีปัญหาแพ้ชมพู จนผมร่วง