Biography LYO

ไลโอ อยู่มายาวนานถึง 18 ปี ตั้งแต่ 2545-2563

ก่อตั้งแบรนด์ใลโอ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพของเส้นผมและหนังศีรษ: นับเป็นจุดเริ่มต้นความภาคกูมิใจของคนไทยกว่า 18 ปี

คิดค้น พัฒนา และควบคุมการผลิตโดยบุคลากร ทางการแพทย์ นำโดยเภสัชกรประวิทย์ ตันดิสุวิทย์กุล จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่ม ลูกค้าที่เน้นผลลัพธ์และประสิกธิภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการปรับสมดุลจากธรรมชาติ

About LYO

พอมาถึงปี 2563

ส่งมอบแบรนด์ไลโอ ให้กับบริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นผู้บริหารงานโดยมีเคลัชกรประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุด เป็นที่ปรึกษาในส่วนของผลิตภัณฑ์ไลโอ แชมพูและครีมนวดผม

บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไลโอ แฮร์โทนิค โดยมีทีม Research &Development R&D) และเกสัชกรควบคุมทุกชั้นตอนเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมรวมทั้งเสริมสร้างรากผมใหม่ให้แข็งแรง